Scouting Paulusgroep Maassluis

Paulusgroep Maassluis

Paulusgroep Maassluis, hoe, wat, waar?

 

Scouting paulusgroep MaassluisDe Paulusgroep is een scoutinggroep met 6 verschillende speltakken. Een speltak is een groep van jongens en meisjes die een bepaalde leeftijd hebben. De opkomsten vinden plaats in ons clubgebouw ‘de Aalkeet’. Dit clubgebouw ligt aan de Vlaardingsedijk 9 in Maassluis net voorbij de ijsbaan, tegen de bosrand aan. Door de ligging van het clubhuis zijn alle speltakken regelmatig in het bos te vinden.

Naast de wekelijkse opkomsten word er jaarlijk een zomerkamp georganiseerd. Voor de bevers, welpen en scouts vindt dit kamp altijd plaats in de eerste week van de zomervakantie. Voor de bevers blijft het kamp beperkt tot 3 dagen.MacLeandas scouting paulusgroep maassluis

De leden zijn herkenbaar aan de groepsdas, de schotse ruit MacLean.

Doelstelling & missie Scouting Nederland

Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen.

Doelstelling

De vereniging Scouting Nederland stelt zich het volgende ten doel:

“De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het Spel van Scouting in Nederland op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.”

Missie

“Scouting is een open, maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisatie, die haar leden met het Scoutingprogramma een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In dit Scoutingprogramma wordt in actief samenspel met leeftijdsgenoten, geïnspireerd op het buitenleven, een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Hierdoor leren scouts met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.”

Facts & figures

  • Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland met meer dan 100.000 leden
  • Wereldwijd zijn ruim 40 miljoen meiden en jongens lid van Scouting
  • Er zijn meer dan 1.000 Scoutinggroepen in heel Nederland
  • In 80% van alle gemeenten zijn één of meer Scoutinggroepen actief
  • 75% van de vrijwilligers is jonger dan 25 jaar en zij besteden gemiddeld 8 uur per week aan Scouting
  • 25% van de Scoutingvrijwilligers is ook vrijwilliger bij een andere organisatie
  • Scouting heeft ruim 20 Labelkampeerterreinen voor scouts en niet-scouts op de mooiste plekjes van Nederland
  • Koningin Máxima is beschermvrouwe van Scouting Nederland

Bij Scouting in Nederland spelen meiden en jongens samen en daarom is de vereniging zowel lid van de wereldbond voor meiden en jongens – World Organisation of the Scout Movement (WOSM) – als van de aparte wereldbond voor meiden – World Association for Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).

 

Geschiedenis van onze groep

Jarenlang heeft op de website gestaan dat de groep op 30 juni 1957 was opgericht door pastoor A. Kortmann. Na al eerdere signalen te horen hebben gekregen (tijdens het 50 jarig jubileum) dat, dat niet klopte maar er destijds niet de juiste gegevens boven tafel kwamen, heeft Peter Swerz in 2017 (het 60 jarig jubileum) zijn verhaal verteld wat hieronder beschreven staat. Dat pastoor Antoon Kortmann de Paulusgroep niet heeft opgericht is ook te herleiden aan het feit dat de heer Kortman pas in 1962 pastoor in Maassluis werd en daarvoor kapelaan in Kwintsheul was. Waarschijnlijk heeft hij de Paulusgroep destijds officieel ingeschreven bij de KvK en heeft als oprichtingsdatum 30 juni 1957 genomen.

In tegenstelling tot hetgeen er op de site staat is de Paulusgroep namelijk NIET op 30 juni 1957 opgericht door pastoor A. Kortman, maar op of rond 1 januari 1957 door Ko van Es in samenwerking met pastoor Bottelier.

Rond nieuwjaarsdag van 1957 is Ko van Es, gewapend met een lijstje met namen die hij via pastoor Bottelier (van de zusters Ursulinen?) had gekregen, op huisbezoek gegaan bij een aantal jongens van de parochie om te vragen of zij zin hadden om bij een door hem op te richten verkennersgroep te komen.

Dat resulteerde in een groep van 12 jongens die begin januari op een zaterdag in de (oorlogs)bunker van het schoolplein aan de slag gingen om deze schoon te maken.

De leiding bestond toen uit Ko van Es als hopman en Ed Lanen (een zwager van Ko) en Gerard van Ettinger; beiden als vaandrig.

De tweede zaterdag werd besteed aan het inrichten van de bunker en het maken van touwbezetting op de inmiddels aangeschafte touwen.

Er werden in die tijd ook uniformen gekocht en de groep werd met nog eens 12  jongens uitgebreid, zodat er in totaal 4 patrouilles waren.

In april van dat jaar vond in de toneelzaal van de St. Antoniusschool en in aanwezigheid van hun ouders de officiële installatie van alle verkenners plaats en is er op het schoolplein door de vader van een van de verkenners (Jan Verkley) een foto van de hele groep gemaakt.

Pastoor Bottelier werd ’n tijdje later benoemd tot pastoor in Lisse, maar omdat hij zo sterk bij de oprichting van de groep betrokken was zijn we op een mooie zondag met de hele groep naar Lisse gefietst en hebben hem daar toen als dank nog met een bezoek vereerd.

Eddie Lanen heeft ons toen op zijn motorfiets begeleid en daar waar het fietspad de weg moest kruisen zette hij het verkeer even stil. (Dat kon toen nog met die paar auto’s in 1957.)

In datzelfde jaar werd er een zomerkamp van een week gehouden in het Staelduinsebos.

Later werd Ko van Es, die als leidinggevende werkte bij de Verto Touwfabriek in Maassluis, overgeplaatst naar Steenwijk, waarna ook de beide vaandrigs het voor gezien hielden.

Gelukkig werd er een nieuwe hopman gevonden in de persoon van Cor Roks, die in Maassluis woonde en bij de Ned. Spoorwegen werkte.

Deze heeft de groep enige tijd geleid tot ook hij werd overgeplaatst.

Als vervanger van Cor Roks werd na enig zoeken de op Rozenburg wonende en bij Verolme werkende G. Bongers bereid gevonden de leiding op zich te nemen en het is ook in die tijd dat er (voor het eerst na de oorlog) in Maassluis een kapelaan werd aangesteld in de persoon van de heer A. Kortman.

Hopman Bongers heeft hem toen gevraagd om aalmoezenier van onze groep te worden en in die functie is hij ook meegegaan naar een zomerkamp in Lage Vuursche.

Dat was echter ’n aantal jaren later en dus heeft hij geheel niets te maken gehad met de oprichting van de Paulusgroep.

 

Een en ander heb ik al eens verteld in een gesprek met de leiding, maar omdat het nog steeds fout op de website staat leek het mij goed om het op deze manier aan jou door te geven.

 

Vertrouwende dat het hiermee goed zal komen en uiteraard graag bereid om eventueel nog meerdere gegevens te verstrekken, verblijft,

 

Met vriendelijke groet,

Peter Swertz