Scouting Paulusgroep Maassluis

Vrienden

Ons hechte groepje dwazen

De Vrienden bestaat uit een groepje mannen en vrouwen, die allerlei hand- en spandiensten uitoefenen in de vorm van:

  • Onderhoud van het clubhuis en het terrein. Zoals verven, timmerwerk, onderhoud groenvoorziening, afrasteringen en het in de goede en veilige staat houden van het terrein.
  • Het clubhuis en de containers na het seizoen geheel opruimen en ordenen.
  • Toezicht houden en uitvoeren van opruimwerkzaamheden, dit ivm. het verhuur van het clubhuis waar wij ons ook mee bezighouden.
  • Contacten onderhouden met derden.
  • En natuurlijk niet te vergeten helpen bij de Furiade, open dagen, st.Jorisvuur, vervoer naar de kampspullen naar de locatie’s van de zomerkampen, meelopen als begeleiding bij de duinenmars en ga zo maar door.
  • helpen waar ze kunnen

Contact opnemen met ons kan via vrienden @ paulusscout.nl

Onze grote trots is de Vuurkuil en ons hechte groepje dwazen!